Start

Nyheter

  • Vattenrådet har beviljats extra pengar för att bekämpa övergödning under år 2020, mer information kommer senare under året.
  • Minnesanteckningarna för 2019 finns nu på sidan för dokument.

Gullmarns vattenråd bildades år 2007 och är ett lokalt samverkansforum för vattenfrågor inom Gullmarns avrinningsområde.

Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer verksamma inom Gullmarns avrinningsområde. 

Vill du vara med i Gullmarns vattenråd?

Om du är intresserad av arbetet i Gullmarns vattenråd och även fortsatt vill ha information om arbetet med vattenkvalitet i vårt område kan du anmäla dig till vår observatörsgrupp. För att anmäla dig till obseratörsgruppen kontaktar du någon av oss under ”kontakta oss”.

Senast ändrad 2020-01-21

Gullmarns Vattenråd

Örekilsälven Valboån

Kom i kontakt med oss