Start

Gullmarns vattenråd bildades år 2007 och är ett lokalt samverkansforum för vattenfrågor inom Gullmarns avrinningsområde.

Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer verksamma inom Gullmarns avrinningsområde. 

Vill du vara med i Gullmarns vattenråd?

Om du är intresserad av arbetet i Gullmarns vattenråd och även fortsatt vill ha information om arbetet med vattenkvalitet i vårt område kan du anmäla dig till vår observatörsgrupp. För att anmäla dig till obseratörsgruppen kontaktar du någon av oss under ”kontakta oss”.

Senast ändrad 2023-02-09

Gullmarns Vattenråd

Örekilsälven Valboån

Nyheter

  • Vattenrådet har beviljats extra pengar för att bekämpa övergödning under år 2020, mer information kommer senare under året.
  • Minnesanteckningarna för 2019 finns nu på sidan för dokument.

Kom i kontakt med oss